ภูมิคุ้มกันหมู่ covid19

Health

ภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) คืออะไร? แนวคิดการหยุดยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19

หลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คำว่า “ภูมิคุ้มกันหมู่” ได้ถูกพูดถึงในช่วงที่ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษ ได้เสนอให้มีการสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” (herd immunity) ในกลุ่มประชากรของประเทศอังกฤษ เพื่อใช้ในการยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19 หลายคนอาจจะสงสัยว่า วิธีการแบบนี้คืออะไร? และจะใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหม?