มาฆฤกษ์ คูสําราญ คือใคร?

Uncategorized

มาฆฤกษ์ คูสําราญ คือใคร? กรณี”ถอดยศ”และ”คืนยศ”ให้กับนายมาฆฤกษ์ คูสําราญ

วันนี้ (20 มิ.ย.2560) ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโท ให้นายมาฆฤกษ์ คูสําราญ หลายคนอาจจะสงสัยว่า เขาคือใคร และทำไมถึงได้มีการพระราชทานยศให้กับบุคคลที่ขึ้นต้นชื่อว่า นาย มาฆฤกษ์ คูสําราญ คือใคร? นายมาฆฤกษ์ คูสําราญ เดิมเคยเป็น ว่าที่พันโท มาฆฤกษ์ คูสําราญ แต่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม…