ยกเลิกข้อความ ไลน์ หาย

App

“ยกเลิกข้อความ” ในไลน์หายไป? #LINE #ยกเลิกข้อความ

ในช่วงนี้หลายคนที่ใช้ไลน์อาจพบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ เมนู “ยกเลิกข้อความ” หายไป? วันนี้ Zcooby ขอแนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้ให้ทราบครับ