ยาเค

Social

คีตามีน คืออะไร? รู้จักยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ตัวล่าสุด

หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง หัวหน้าคสช. อาศัยอํานาจรัฐธรรมนูญประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญปี 2557 ให้เพิ่มวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ได้แก่ “คีตามีน” เป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ทำให้หลายคนสงสัยว่า คีตามีน คืออะไร? วันนี้ Zcooby จะพาให้คุณรู้จักอันตรายของสารเสพติดตัวนี้ครับ