ย้ายผู้ว่าเชียงราย เมื่อไหร่

Uncategorized

ย้ายผู้ว่าเชียงรายไปเป็นผู้ว่าพะเยา (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561)

‘ณรงศักดิ์ โอสถธนากร’ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา