ราคาบุหรี่ล่าสุด

Information

ราคาบุหรี่ใหม่ล่าสุด 2560 (อัพเดท 16 กันยายน 2560)

มีการปรับราคาบุหรี่ใหม่ล่าสุดอีกครั้ง หลังจากมีการประกาศจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ทาง Zcooby เลยขออัพเดทราคาของบุหรี่ล่าสุด (16 กันายน 2560) ครับ โดยทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 โดยซึ่งระบุว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้ แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร พ.ศ.2559 ลงวันที่…

Website

ราคาบุหรี่ใหม่ล่าสุด 2559 (หลังขึ้นภาษีบุหรี่ 10 กุมภาพันธ์ 2559)

หลังจากที่มีข่าวประกาศ การขึ้นภาษีบุหรี่เป็น 90% ซึ่งส่งผลราคาบุหรี่ขยับซองละ 5-10 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ทำให้หลายๆ คนอยากจะทราบราคาของบุหรี่ล่าสุด หลังจากมีการขึ้นภาษีแล้ว วันนี้ทาง Zcooby ขอนำราคาบุหรี่ 2559 มาฝากครับ โดยราคาขายบุหรี่นี้ เป็นราคาอ้างอิงจากเว็บไซต์ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดยอัพเดทล่าสุด 10 กุมภาพันธ์…