ราชสวัสดิ์ คำแปล

Uncategorized

“ผิดราชสวัสดิ์” คืออะไร? มีความหมายว่าอย่างไร?

หลังจากที่มีประกาศราชกิจจนุเบกษา ถอดยศ พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณเหตุกระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผิดราชสวัสดิ์และขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก ทำให้หลายคนสงสัยว่า ผิดราชสวัสดิ์ คืออะไร? เราได้หาคำตอบมาให้ทราบครับ คำว่า ผิดราชสวัสดิ์ คืออะไร? มีความหมายว่าอย่างไร? หลายคนอาจจะเห็นคำว่า ผิดราชสวัสดิ์ อาจจะสงสัยว่า คำๆ นี้มีความหมายว่าอย่างไร ทางเราได้หาคำตอบมาให้ทราบดังนี้ครับ ความหมายของคำๆ นี้ สามารถหาดูได้จากพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นข้อเตือนใจและข้อปฏิบัติแก่ราชสำนัก โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์…