ราชาภิเษก คืออะไร

Uncategorized

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คืออะไร?

หลังจากที่มีการประกาศ “ในหลวง”โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค.2562 หลายคนอาจจะสงสัยคำว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คืออะไร?