รายละเอียดกิจกรรม

Uncategorized

BIKE FOR KING ปั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 15 พฤษภาคม 2559

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางเราอยากจะขอแนะนำผู้ที่ชอบปั่นจักรยาน กับกิจกรรม BIKE FOR KING โดยเป็นกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทาง Zcooby ขอแนะนำรายละเอียดที่น่าสนใจ เช่น เส้นทางการปั่น การลงทะเบียน และข้อมูลอื่นๆ ครับ กิจกรรม BIKE FOR KING เป็นการจัดขึ้นโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว ขอเชิญนักปั่นร่วมในกิจกรรม BIKE FOR KING ปั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี…