รูปพระราชินี วันนี้

Uncategorized

รูปพระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2560

12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รูปพระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2560 รูปพระราชินี พร้อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่…