ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ

People

ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ คือใคร? ผู้ถูกถอดยศจากเหตุผิดราชสวัสดิ์ (8 กรกฎาคม 2559)

หลังจากมีข่าวเรื่องของการถอดยศ ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ และยึดเครื่องราชฯ ทําผิดวินัยประพฤติตนไม่เหมาะผิดราชสวัสดิ์ หลายคนอาจจะสงสัยว่า ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ คือใคร? “ผิดราชสวัสดิ์” คืออะไร? มีความหมายว่าอย่างไร? ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ คือใคร? หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการเรียบเรียงจาก  Facebook ของ “ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ” (รอการยืนยัน) ชื่อจริง ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ อาชีพ :…