วันคุ้มครองโลก 2561

Events

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน พร้อมประวัติความเป็นมา

ทุกวันที่ 22 เมษายนของทุกปี จะเป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและความเป็นมาที่น่าสนใจของวันคุ้มครองโลกนี้ครับ