วันศิลปินแห่งชาติ กิจกรรม

Information

วันศิลปินแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี (ประวัติและที่มา)

ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นวันศิลปินแห่งชาติ ซึ่งในปี 2561 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง Zcooby ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นประวัติหรือที่มาของวันนี้ครับ