วันเกิดปีที่ 112 ของคุณลมุล ยมะคุปต์

Uncategorized

ละมุน ยมะคุปต์ คือใคร? ประวัติของหนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการนาฎศิลป์ไทย

ละมุน ยมะคุปต์ เป็นชื่อของการค้นหาแรกใน Google วันนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาคือใคร วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอประวัติ,ผลงานที่น่าสนใจของ ละมุน ยมะคุปต์ ที่ถือได้ว่า เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการนาฎศิลป์ไทย ละมุน ยมะคุปต์ คือใคร? ละมุน ยมะคุปต์ (หรือ ลมุล ยมะคุปต์) ถือได้ว่า ท่านเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการนาฎศิลป์ไทย ซึ่งถือได้ว่า เป็นครูนาฏศิลป์คนแรกในการวางหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย โดยท่านเป็นผู้ร่างหลักสูตรให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งนับว่าท่านเป็นครูนาฏศิลป์คนแรกในการวางหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย…