วันเอดส์โลก ที่มา

Health

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคมของทุกปี รู้จักและเข้าใจ”โรคเอดส์” ให้มากขึ้น

ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี จะเป็น “วันเอดส์โลก” วันนี้ Zcooby จะขอแนะนำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์นะครับ