สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

Uncategorized

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จขึ้นครองราชย์ 1 ธันวาคม 2559 (ประกาศยืนยันแล้ว 29 พย. 59)

ในช่วงนี้มีข่าวที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ถึงกำหนดการเสด็จขึ้นครองราชย์ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทาง Zcooby จึงขออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ข่าวการขึ้นครองราชย์ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สถานะล่าสุด (29 พฤศจิกายน) เวลา 11.22 น….

News

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ (ราชกิจจานุเบกษา)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ความว่า ประกาศ เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล…