สมเด็จพระภัทรมหาราช ความหมาย

Uncategorized

“สมเด็จพระภัทรมหาราช” แปลว่าอะไร? พระราชสมัญญานามของในหลวง ร.9

หลังจากที่ทางรัฐบาลมีจะมีการพิจารณาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระภัทรมหาราช” วันนี้ Zcooby จึงขอนำเสนอความหมายของคำๆ นี้ครับ