สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

People

สมเด็จช่วง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (ประวัติและผลงาน)

หลังจากที่มีข่าวว่า ทางดีเอสไอจะเข้าทำการตรวจสอบรถยนต์โบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จช่วง) ชื่อของ “สมเด็จช่วง” จึงเป็นชื่อที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปมากขึ้น วัันนี้เราจะมาแนะนำว่า สมเด็จช่วงคือใคร มีประวัติและผลงานที่น่าสนใจอย่างไรบ้างครับ สมเด็จช่วงคือใคร? สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดิ์ ประวัติสมเด็จช่วง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เกิดเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2468…