สมเถา สุจริต ประวัติ

People

สมเถา สุจริตกุล คือใคร? (พร้อมประวัติและผลงาน)

หลังจากที่จะมีการจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 22 ตุลาคม 2559 ชื่อของ อ. สมเถา สุจริตกุล ก็เป็นที่ได้รับการกล่าวถึงในฐานะผู้ควบคุมการบรรเลง วงดนตรี Siam Phiharmonic Orchestra วันนี้ Zcooby จึงขอนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวบุคคลท่านนี้ครับ อ. สมเถา สุจริตกุล คือใคร? สมเถา สุจริตกุล เป็นวาทยากร คีตกร นักประพันธ์เพลงคลาสสิก ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียนที่มีชื่อเสียงเป็นสากลคนหนึ่งของเมืองไทย…