สัญญาจะซื้อจะขาย

Download

แบบร่างสัญญา,แบบฟอร์มสัญญากว่า 400 แบบ (ดาวน์โหลด)

สำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้แบบฟอร์มสัญญาหรือร่างสัญญาในการทำนิติกรรมใดๆ ก็ตาม อาจจะมีความกังวลว่า แบบร่างที่เราเขียนหรือใช้อยู่นั้นถูกต้องและครอบคลุมดีพอหรือไม่ วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอนำเอาข้อมูลเกี่ยว แบบร่างสัญญา,แบบฟอร์มสัญญาที่มีมากกว่า 400 แบบ มาให้ดาวน์โหลดครับ โดยแบบร่างสัญญาชุดนี้ จะมีหลากหลายแบบฟอร์ม ซึ่ง่เรียกว่าแทบจะครอบคลุมในเรื่องนิติกรรมสัญญาที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเกือบทั้งหมด เช่น สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ สัญญาเช่าห้องชุด สัญญาเช่าอุปกรณ์และทรัพย์สิน สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญายืมทรัพย์ สัญญาเงินกู้ สัญญาตัวแทน สัญญาว่าจ้าง สัญญาให้เช่า สัญญาให้ค่าบำเหน็จ…