สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

Uncategorized

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประวัติและผลงาน

ชื่อของ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในช่วงนี้ หลังจากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคภูมิใจไทยเพียงคนเดียว ที่งดออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา Zcooby ขอนำเสนอประวัติที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้ครับ