หมุดหน้าใส คืออะไร

Uncategorized

หมุดคณะราษฎร คืออะไร? ทำไมจึงถูกเรียกว่า “หมุดหน้าใส”

หลังจากที่มีข่าวเรื่องของ หมุดคณะราษฎรหาย ทำให้หลายคนอาจจะสงสัยและอยากรูจักว่า หมุดคณะราษฎรคือ แล้วทำไมจึงเรียกว่า หมุดหน้าใส หมุดคณะราษฎร คืออะไร? หมุดคณะราษฎร เป็นหมุดทำจากทองเหลือง ถูกฝังอยู่กับพื้นบริเวณถนนบนลานพระบรมรูปทรงม้าด้านสนามเสือป่า โดยจุดที่ฝังหมุดนี้ เป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ได้อ่านประกาศคณะราษฎร มีข้อความว่า “ณ ที่นี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ” หมดุนี้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย มีพีธีฝังหมุดเมื่อวันที่…