อพยพ

Social

โรฮิงญา (โรฮีนจา) คือใคร,ประวัติของโรฮิงญา

หลังจากที่ตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับ”โรฮิงญา” (หรือ โรฮีนจา) ได้ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในตอนนี้ ทำให้หลายคนอยากจะรู้ว่า โรฮิงญาเป็นใคร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร? วันนีั Zcooby ขอเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้มาแชร์ให้ทราบกันนะครับ โรฮิงญา (โรฮีนจา) คือใคร? โรฮิงญา (Rohingga) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ (อาระกัน) ซึ่งรัฐยะไข่อยู่ทางตะวันตกของประเทศพม่า พูดภาษาโรฮิงญา เป็นกลุ่มชนบริเวณชายแดนฝั่งพม่าที่พูดภาษาจิตตะกอง-เบงกาลี ซึ่งรัฐบาลทหารพม่าปฏิเสธสถานภาพพลเมืองของชาวโรฮิงยา ส่งผลให้มีชาวโรฮิงยาจำนวนมากต้องอพยพลี้ภัยไปยังประเทศอื่นเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า ที่มาของโรฮิงญา มีแนวความคิดเกี่ยวกับที่มาของกลุ่มโรฮิงญาหลายแนวทางดังนี้ครับ นักวิชาการบางส่วนระบุว่า เป็นชนพื้นเมืองรัฐยะไข่…