อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะ คือ

Uncategorized

“อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)” คืออะไร? www.เราไม่ทิ้งกัน.com

สำหรับผู้ที่ทำการตรวจสอบสถานะ แล้วพบว่า สถานะปัจจุบันของท่านคือ “อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)” หลายคนอาจะสงสัยว่าคืออะไร? ได้เงินเยียวยาหรือไม่?