อัศวิน ขวัญเมือง

Uncategorized

อัศวิน ขวัญเมือง คือใคร? พร้อมประวัติของผู้ว่าราชการกรุงเทพคนล่าสุด

ชื่อของ อัศวิน ขวัญเมือง ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในช่วงนี้ หลังจากที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันนี้ Zcooby ขอแนะนำประวัติและผลงานของว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ อัศวิน ขวัญเมือง คือใคร? พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนล่าสุด (ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม…