อุปนิสัยที่ชี้ชะตากรรม

Uncategorized

“อุปนิสัยที่ชี้ชะตากรรม” (บทความที่ถูกลบ)

ที่มา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2562 คอลัมน์โลกหมุนเร็ว, ผู้เขียน : เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง, เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562