เนื้อเพลง พรปีใหม่

Uncategorized

พรปีใหม่ (เนื้อเพลง,ฟังเพลง,คลิปวีดีโอ)

พรปีใหม่ เป็นเพลงๆ หนึ่งที่ได้รับความนิยมในการค้นหาอย่างมากในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  วันนี้ Zcooby ขอแนะนำคลิปวีดีโอ เนื้อเพลง รวมทั้งฟังเพลงพรปีใหม่จาก Youtube ที่มาเพลง พรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง…