เปรมศักดิ์ เพียยุระ ประวัติ

People

หมอเปรม คือใคร? พร้อมประวัติ ดร.นายแพทย์ เปรมศักดิ์ เพียยุระ

สำหรับข่าวตอนนี้ที่มีการพูดถึง “หมอเปรม” เรื่องของการมีพฤติกรรมคุกคามนักข่าว หลายคนอาจจะสงสัยว่า เขาคือใคร? มีประวัติความเป็นมาอย่างไร? หมอเปรมคือใคร? หมอเปรม หรือ ดร.นายแพทย์ เปรมศักดิ์ เพียยุระ ปัจจบันดำรงตำแหน่าง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ก่อนหน้านี้เป็น อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น และเป็นอดีต พระเปรมศักดิ์ เปมสกฺโก ข่าวหมอเปรม กับพฤติกรรมคุกคามนักข่าว เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคม…