เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ จริงหรือมั่ว

Uncategorized

เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,500 บาทต่อเดือน เป็นเรื่องจริงหรือไม่?

หลังจากที่มีการส่งต่อข้อมูลกันเป็นอย่างมากในไลน์ในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับ “เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,500 บาทต่อเดือน” วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทราบนะครับ