เฟสล่ม

Website

เฟสบุ๊คล่ม ไอจีล่ม (18 กรกฎาคม 2562) #facebookdown #เฟสบุ๊คล่ม #เฟสล่ม #ไอจีล่ม

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เกิดปัญหาเฟสบุ้คล่มผู้ใช้งานเฟสบุ๊ค ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้

Uncategorized

อินสตาแกรมและเฟสบุ้คไม่สามารถใช้งานได้ (3 ก.ค. 62) #ไอจีล่ม #เฟซล่ม

ในช่วงค่ำของวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ได้เกิดปัญหาผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานอินสตาแกรม,เฟสบุ้ค (รวมทั้งวอทแอพ และ เฟสบุ๊ค เมสเซนเจอร์)