เฟสเข้าไม่ได้

Website

เฟสบุ๊คล่ม ไอจีล่ม (18 กรกฎาคม 2562) #facebookdown #เฟสบุ๊คล่ม #เฟสล่ม #ไอจีล่ม

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เกิดปัญหาเฟสบุ้คล่มผู้ใช้งานเฟสบุ๊ค ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้