เราไม่ทิ้งกัน ใครได้บ้าง

Uncategorized

เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรการเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน #เราไม่ทิ้งกัน

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19

Technology

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

www.เราไม่ทิ้งกัน.com เว็บไซต์สำหรับ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งหลายคนอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆ