เราไม่ทิ้งกัน.com 2563

Technology

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

www.เราไม่ทิ้งกัน.com เว็บไซต์สำหรับ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งหลายคนอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆ