แบ่งเขตเลือกตั้ง ล่าสุด

Trend

แบ่งเขตเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา (29 พฤศจิกายน 2561)

เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2561  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง