แอดมิชชั่น 2560 รับสมัคร

Uncategorized

สมัครแอดมิชชั่น ปี 2560 (20-27 พฤษภาคม 2560) ขั้นตอนพร้อมโปรแกรมแอดมิชชั่น 60

20 – 27 พฤษภาคม 2560 จะเป็นช่วงของการรับสมัครแอดมิชชั่น ปี 2560 ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการสมัครและขั้นตอนพร้อมโปรแกรมแอดมิชชั่น 60 นะครับ โดยวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ ระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปี…