โควิด ติดเชื้อ 22 ก.ค. 64

Uncategorized

โควิดวันนี้ 22 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย 22/7/64 #โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ 22 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19 ในประเทศไทย วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ : 13,655 คน จำนวนผู้เสียชีวิต : 87 คน