โควิด19 จำนวนผู้เสียชีวิต 3/7/64

Uncategorized

โควิดวันนี้ 10 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย 10/8/64 #โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ 10 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19 ในประเทศไทย วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ : 19,843 คน จำนวนผู้เสียชีวิต : 235 คน

Uncategorized

โควิดวันนี้ 8 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย 8/8/64 #โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ 8 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19 ในประเทศไทย วันที่ : 8 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ : 19,983 คน จำนวนผู้เสียชีวิต : 138 คน

Uncategorized

โควิดวันนี้ 7 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย 7/8/64 #โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ 7 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19 ในประเทศไทย วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ : 21,838 คน จำนวนผู้เสียชีวิต : 212 คน

Uncategorized

โควิดวันนี้ 6 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย 6/8/64 #โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ 6 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19 ในประเทศไทย วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ : 21,379 คน จำนวนผู้เสียชีวิต : 191 คน

Uncategorized

โควิดวันนี้ 5 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย 5/8/64 #โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ 5 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19 ในประเทศไทย วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ : 20,920 คน จำนวนผู้เสียชีวิต : 160 คน

Uncategorized

โควิดวันนี้ 2 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย 2/8/64 #โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ 2 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19 ในประเทศไทย วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ : 17,970 คน จำนวนผู้เสียชีวิต : 178 คน

Uncategorized

โควิดวันนี้ 1 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย 1/8/64 #โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ 1 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19 ในประเทศไทย วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ : 18,027 คน จำนวนผู้เสียชีวิต : 133 คน