โรคฉี่หนู อาการ

Uncategorized

โรคฉี่หนู อันตรายที่มาในช่วงน้ำท่วม (สาเหตุ,อาการ,การป้องกัน)

ในช่วงที่เข้าหน้าฝน นอกจากปัญหาน้ำท่วมขังแล้ว โรคหนึ่งที่น่ากลัวซึ่งจะมาพร้อมกับช่วงน้ำท่วมก็คือ “โรคฉี่หนู” หลายคนอาจจะไม่รู้จักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคนี้ ทาง Zcooby ขอแนะนำสาเหตุ,อาการ และการป้องกันมาฝากครับ โรคฉี่หนู คืออะไร? โรคฉี่หนู หรือ ไข้ฉี่หนู หรือ โรคเล็ปโตสไปโรซิส (leptospirosis) เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จาการรับเชื้อที่เกิดในสัตว์ สุนัข หนู โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตว์เลี้ยงในบ้าน เป็นต้น แต่พบมากในหนู…