โรคซึมเศร้า เช็ค

Uncategorized

แบบสอบถามคัดกรองโรคซึมเศร้า และแบบประเมินการฆ่าตัวตาย

หลังจากข่าวการเสียชีวิตของนักร้องนำวง Linkin Park โดยเชื่อว่ามาจากเหตุโรคซึมเศร้า วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอ แบบสอบถามคัดกรองโรคซึมเศร้า และแบบประเมินการฆ่าตัวตาย โดยแบบสอบถามคัดกรองโรคซึมเศร้า และแบบประเมินการฆ่าตัวตาย เป็นเอกสารจากเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต เพื่อใช้ในการประเมินด้วยตัวเองเบื้องต้นว่า ผู้ทำแบบทดสอบ เข้าข่ายโรคซึมเศร้า หรือไม่ รวมทั้งแบบประเมินการฆ่าตัวตาย โดยเป็นการตอบถาม ซึ่งคำตอบแต่ละตัวเลือก จะเป็นคะแนนที่ใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นว่า เข้าข่ายโรคซึมเศร้า หรือมีความต้องการฆ่าตัวตายหรือไม่ แบบสอบถามคัดกรองโรคซึมเศร้า แบบประเมินการฆ่าตัวตาย