โลโก้

Website

ประวัติของโลโก้ Google ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2015 ทาง Google ได้มีการเปลี่ยนโลโก้หลักของตนออกมาในรูปแบบใหม่ วันนี้ Zcooby ขอแนะนำ ประวัติของโลโก้ Google ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันกันนะครับ ประวัติของโลโก้ Google   เริ่มต้นที่อันแรกก่อนนะครับ เป็นโลโก้ที่ใช้ตัวอักษร (Font) แบบ Baskerville Bold เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคมปี 1998   โลโก้รุ่นต่อมา…