ไทยไลอ้อนแอร์ refund

Social

ไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563