ไหว้ ร9

Uncategorized

ขยายเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจาก 30 กันยายน ไปถึง 5 ตุลาคม 2560

หลังจากที่เดิมเคยมีกำหนดการเกี่ยวกับวันสุดท้ายในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ตอนนี้ มีการประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่องการขยายเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจาก 30 กันยายน ไปถึง 5 ตุลาคม 2560 แล้วครับ