11 ธันวาคม โรงเรียนไหนปิดบ้าง

Uncategorized

รายชื่อโรงเรียนที่ปิดการเรียนในวันงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 11 ธันวาคม 2558 (กรุงเทพฯ)

โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โรงเรียนวัดราชผาติการราม โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนวัดสัมณานำบริหาร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดพิเรนทร์ โรงเรียนวัดสิตาราม โรงเรียนวัดดิสานุการาม โรงเรียนกิ่งเพชร โรงเรียนวัดดิสหงสาราม โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โรงเรียนวัดพระยายัง โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนวัดปทุมวนาราม โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนปลูกจิต โรงเรียนวัดจักรวรรดิ…