3 มิถุนายน วันหยุด

Uncategorized

3 มิถุนายน เป็นวันหยุดราชการหรือไม่? (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี)

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ทาง Zcooby จึงขอแจ้งให้ทราบครับ