30 กันยายน 60 สนามหลวง

Uncategorized

30 กันยายน 2560 วันสุดท้ายของการเข้าสักการะพระบรมศพในหลวง ร.9

ได้มีการประกาศแล้วว่า วันที่ 30 กันยายน 2560 จะเป็นวันสุดท้ายของการเข้าสักการะพระบรมศพในหลวง ร.9 ก่อนจะปิดสนามหลวงเพื่อจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช โดยทางกรุงเทพมหานครฯ จะเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และกราบสักการะพระบรมศพวันสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน 2560 แล้วจะดำเนินการในขั้นต่อไปดังนี้ รื้อเต็นท์และปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560 กำหนดซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพไว้ทั้งหมด 4 วัน ได้แก่ วันที่ 7,…