34 เครื่องสำอาง ห้ามขาย

Trend

รายชื่อ 34 เครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย มียี่ห้อไหนบ้าง? (มีผลบังคับ 29 มีนาคม 2559)

ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 จะเป็นวันแรกที่มีผลบังคับใช้ 34 เครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เคยประกาศเตือนมาแล้วเมื่อปี2555 แต่ต้องมาประกาศซ้ำอีกครั้งเนื่องจากเครื่องสำอางกลุ่มนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่ หลายคนอาจจะสงสัยและกังวลว่า เครื่องสำอางที่ตนใช้อยู่นั้น เข้าข่ายหนึ่งใน 34 เครื่องสำอางหรือไม่ ทาง Zcooby ขอนำรายชื่อมาฝากไว้ครับ โดยทางราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศตอนพิเศษ 72 ง…