4 คำถาม นายก

Uncategorized

คำถาม 4 ข้อ จากนายกรัฐมนตรี ถึงประชาชนคนไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

หลังจากที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ฝากคำถาม 4 ข้อก่อนที่จะมีการเลือกตั้งให้ประชาชนคนไทยได้ตอบ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า 4 คำถามมีเนื้อหาอย่างไร? วันนี้ Zcooby จะทำการรวบรวมข้อมูลของคำถามเหล่านี้ครับ คำถาม 4 ข้อ จากนายกรัฐมนตรี ถึงประชาชนคนไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่? 2.หากไม่ได้ จะทำอย่างไร? 3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ…