5 ธันวาคม หยุดหรือไม่

Uncategorized

5 ธันวาคมของทุกปี ยังคงเป็นวันหยุดราชการหรือไม่?

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ณ ตอนนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ยังคงเป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดพิเศษหรือไม่? วันนี้ Zcooby นำข้อมูลมาแนะนำครับ

Uncategorized

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

แต่เดิม วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ แต่วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559)  ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทาง Zcooby ขอนำเสนอเรื่องนี้ให้ทราบครับ โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน…