Bangkok Car Free Day 2015 สถานที่จัดงาน

Uncategorized

งาน Bangkok Car Free Day 2015 (วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558)

กรุงเทพมหานคร เตรียมตัวจัดงาน Bangkok Car Free Day 2015 ในวันที่ 20 กันยายน 2558 นี้ ทาง Zcooby เลยอยากจะขอนำข้อมูลเกี่ยวกับงานนี้มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ โดยงาน Bangkok Car Free Day 2015 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558…