Beethoven

People

เบโทเฟน คือใคร? รู้จักประวัติและผลงานของลุดวิจ ฟาน เบโทเฟนให้มากขึ้น

เบโทเฟน (Beethoven) หลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักเปียโนชื่อดังระดับโลก แต่หลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าเขาคือใคร วันนี้ Zcooby จะพาให้คุณรู้จักเขามากขึ้น พร้อมประวัติและผลงานที่น่าสนใจของเขาครับ เบโทเฟน คือใคร? ลุดวิจ ฟาน เบโทเฟน (Ludwig van Beethoven) เป็นคีตกวีและนักเปียโนชาวเยอรมันชื่อดังก้องโลก ผู้มีผลงานด้านการประพันธ์เพลงอันลือลั่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ซิมโฟนีหมายเลข 9, ฟูร์ เอลิส, ซิมโฟนีหมายเลข 5, มูนไลท์ โซนาตา, เปียโนโซนาตาหมายเลข 14…